Artikel retourneren

Artikel retourneren
U heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen deze te retourneren na overleg met Bio-mix.nl. Stuur het artikel inclusief alle toebehoren, binnen 14 dagen na ontvangst terug, vergezeld van de koopbevestiging, factuur of pakbon en in een deugdelijke verpakking.
Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 30 dagen na retour ontvangst van betreffende goederen gerestitueerd. De kosten van retourzendingen komen voor uw rekening en worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag tenzij het een duidelijke fout van Bio-mix.nl betreft.
Verzegelde schoonmaak middelen kunnen alleen worden geretourneerd indien de verpakking verzegeld is.
Als u een artikel ontvangt dat niet naar behoren functioneert, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via info@bio-mix.nl met vermelding van het ordernummer en de naam van het desbetreffende artikel. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en indien nodig een vervangend product toesturen.


Verkeerd artikel ontvangen?
Bij ontvangst van een verkeerd artikel controleert u eerst welk artikel u heeft besteld en welk artikel is bevestigd via de e-mail. Komt dit niet overeen met de ontvangen artikelen, dan verzoeken wij u binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen via info@bio-mix.nll Het adres voor retourneren is:Bio-mix.nl
Dirkjekerkemaat 35
8277AV
GRAFHORST